Dobrodošli na stranice Mreže za razvoj digitalne pismenosti. Mreža je formirana potkraj 2020. godine s ciljem jačanja međusektorske suradnje i izgradnje kapaciteta za istraživanje i razvoj digitalnog društva u Republici Hrvatskoj.  Mreža će provoditi znanstvena istraživanja, na temelju istraživanja izrađivati smjernice razvoja javnih politika, te pomagati u razvoju ljudskih potencijala nužnih za njihovu provedbu.

Cilj #1: Razvoj digitalnog građanstva

Radionice digitalne inkluzije

Razvoj digitalnog građanstva uključiti će razvoj digitalnog kompetencijskog okvira za građane, izradu smjernica razvoja digitalnih javnih usluga i razvoj modela digitalne inkluzije ranjivih skupina, ruralnih sredina i otoka.

Cilj #2: Razvoj digitalnog obrazovanja

Radionice Ljetne škole

Razvoj digitalnog obrazovanja uključuje izradu smjernica razvoja digitalnih kompetencija nastavnika i ravnatelja, razvoja digitalnih sadržaja i metoda učenja i poučavanja te razvoja interdisciplinarnih programa za nadarene učenike.

Cilj #3: Digitalna transformacija rada i zanimanja

Radionice audiovizualne produkcije

Aktivnosti digitalne transformacije rada i zanimanja uključiti će izradu smjernica razvoja digitalnih kompetencija u zdravstvu, kulturnim i kreativnim industrijama te razvoj modela bespapirne projektne administracije.

Znanstvena istraživanja

Mreža za razvoj digitalne pismenosti istraživati će i davati preporuke razvoja javnih politika digitalne inkluzije starijih osoba i osoba s invaliditetom, te stanovnika ruralnih sredina i otoka kao najranjivijih društvenih skupina izloženih opasnostima digitalne isključenosti. 

Istraživat će se usklađenost obrazovnih programa i programa osposobljavanja te digitalnih kompetencija nastavnika DigCompEdu i nastavne prakse s postojećim i budućim potrebama poslodavaca i Akcijskim planom EU za digitalno obrazovanje. Treće će se istraživanje baviti utjecajem cjeloživotnog učenja nastavnika na obrazovne rezultate učenika, a četvrto će istraživati metodiku razvoja interdisciplinarnih kompetencija nadarenih učenika kreiranjem računalnih igara.

Provest će se Istraživanje o usklađenosti obrazovnih programa i programa osposobljavanja te digitalnih kompetencija zdravstvenog osoblja s postojećim i budućim potrebama poslodavaca i Programom EU za zdravlje. Istražit će se i usklađenost obrazovnih programa i programa osposobljavanja te digitalnih kompetencija zaposlenih u audiovizualnom sektoru kulturnih i kreativnih industrija s postojećim i budućim potrebama poslodavaca i Akcijskim planom EU za potporu oporavku i transformaciji medijskog i audiovizualnog sektora.

Izgradnja kapaciteta

Članice mreže

Javna događanja

Trendovi digitalne transformacije hrvatskog i europskog društva biti će predstavljeni na okruglim stolovima i godišnjim konferencijama Mreže. Na ovim hibridnim događanjima će se moći sudjelovati uživo, praćenjem video prijenosa, te interakcijom na Internetu. Godišnja konferencija je planirana kao tematsko događanje na kojem će se predstavljati aktivnosti i rezultati Mreže, projekti članica, te razmjenjivati ideje i dogovarati suradnja s novim partnerima iz zemlje i inozemstva.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda