Dobrodošli na stranice Mreže za razvoj digitalne pismenosti. Mreža je formirana potkraj 2020. godine s ciljem jačanja međusektorske suradnje i izgradnje kapaciteta za istraživanje i razvoj digitalnog društva u Republici Hrvatskoj.  Mreža provodi znanstvena istraživanja, na temelju istraživanja izrađuje smjernice razvoja javnih politika, te pomaže u razvoju ljudskih potencijala nužnih za njihovu provedbu.

Cilj #1: Razvoj digitalnog građanstva

Radionice digitalne inkluzije

Razvoj digitalnog građanstva uključuje izradu smjernica primjene digitalnog kompetencijskog okvira za građane i digitalne inkluzije ranjivih skupina, ruralnih sredina i otoka.

Cilj #2: Razvoj digitalnog obrazovanja

Radionice Ljetne škole

Razvoj digitalnog obrazovanja uključuje izradu smjernica razvoja digitalnih kompetencija nastavnika, metoda učenja, te provedbe interdisciplinarnih multimedijskih programa za učenike i studente.

Cilj #3: Digitalna transformacija rada i zanimanja

Radionice audiovizualne produkcije

Aktivnosti digitalne transformacije rada i zanimanja uključuje izradu smjernica razvoja digitalnih kompetencija neinformatičkih profesionalaca u kulturnim i kreativnim industrijama i zdravstvu.

Znanstvena istraživanja

U prvom istraživanju Mreža za razvoj digitalne pismenosti istražuje potrebe razvoja javnih politika digitalne inkluzije starijih osoba i osoba s invaliditetom, te stanovnika ruralnih sredina i otoka. U drugom istraživanju se istražuje usklađenost digitalnih kompetencija nastavnika DigCompEdu i nastavne prakse s postojećim i budućim potrebama i Akcijskim planom EU za digitalno obrazovanje.

Treće se istraživanje bavi utjecajem cjeloživotnog učenja nastavnika matematike na obrazovne rezultate učenika, a četvrto istražuje metode razvoja interdisciplinarnih kompetencija učenika kreiranjem računalnih igara. U petom i šestom istraživanju Mreža ispituje potrebe digitalne transformacije neinformatičkih zanimanja u kulturnim i kreativnim industrijama i zdravstvu.

Izgradnja kapaciteta

Članice mreže

Javna događanja

Trendovi digitalne transformacije hrvatskog i europskog društva biti će predstavljeni na okruglim stolovima i tematskim konferencijama Mreže. Na ovim hibridnim događanjima će se moći sudjelovati uživo i praćenjem video prijenosa na Internetu. Na tematskim konferencijama će se predstavljati najbolji primjeri iz europske prakse, rezultati Mreže i projekti članica, te razmjenjivati ideje i dogovarati suradnja s partnerima iz zemlje i inozemstva.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda