Sudionici ALL DIGITAL Summita

Mreža za razvoj digitalne pismenosti je formirana s općim ciljem jačanja međusektorske suradnje i izgradnje kapaciteta dionika iz civilnog, javnog i privatnog sektora za istraživanje i razvoj digitalnog društva u Hrvatskoj. Mreža provodi znanstvena istraživanja i na temelju njihovih rezultata izrađuje smjernice razvoja javnih politika u području digitalne inkluzije, digitalnog obrazovanja i digitalne transformacije rada i zanimanja.

Tijekom projekta Digitalna.hr, objavljeno je 18 znanstvenih i 4 stručna članka. Provedeno je 5 ispitivanja javnog mnijenja i društvenih potreba te izrađeno 8 smjernica kreatorima javnih politika razvoja digitalne pismenosti u formalnom i neformalnom obrazovanju. Dio preporuka iz smjernica je ugrađen u strateške dokumente Republike Hrvatske.

Prilikom donošenja politika za razvoj digitalnih kompetencija građana, odnosno poticanja ciljanih edukacija i treninga za formiranje i jačanje digitalne pismenosti, posebnu pozornost obratit će se na osobe starije životne dobi, osobe s invaliditetom i druge kod kojih se utvrdi slabija razina digitalne pismenosti.

Strategija digitalne Hrvatske
za razdoblje do 2032. godine

Mreža trenutno broji 37 članica. Aktivnosti Mreže organizirane su u sklopu radne skupine za digitalno građanstvo, digitalno obrazovanje, digitalnu transformaciju rada i zanimanja, digitalne talente, digitalni brending te digitalna istraživanja i razvoj u sklopu koje je otvoren Media Lab.

Programi digitalnog obrazovanja nastavnika uključit će razvoj kompetencija timskog projektnog učenja, kritičke analize informacija, digitalnog pripovijedanja, programiranja te oblikovanja, obrade i distribucije multimedijskih sadržaja na internetu. 

Nacionalni plan razvoja obrazovanja
za razdoblje do 2027. godine

Mreža je organizirala dvije nacionalne konferencije na temu digitalne inkluzije u veljači 2022. i svibnju 2023., jednu konferenciju na temu digitalne transformacije obrazovanja u lipnju 2023. te sudjelovala u organizaciju ALL DIGITAL Summita u rujnu 2023. U suradnji s tematskom mrežom za razvoj medijske pismenosti, u rujnu 2022. je organizirana Ljetna škola digitalne kreativnosti.

Mreža je nastala u sklopu projekta Digitalna.hr, koji je započeo 29.10.2020. i trajao je do 28.10.2023. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 477.652 EUR.

Mreža trenutno broji 25 članica, od toga 15 organizacija civilnoga društva, 7 znanstvenih i obrazovnih ustanova te 3 regionalne i lokalne samouprave. Predstavnici sva tri sektora uključeni su u online radne skupine stručnjaka Mreže koji sudjeluju u istraživanjima i pripremi smjernica kreatorima javnih politika.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ovih web stranica isključiva je odgovornost Telecentra