Više od Igre

Mreža za razvoj digitalne pismenosti organizirala je okrugli stol “Više od igre” o oblikovanju računalnih igara u nastavi informatike u osnovnim i srednjim školama. Okrugli stol je održan 14. 12. 2021. u sklopu hibridne Konferencije o medijima u školi u organizaciji Udruge Bacači sjenki i GONG-a u Kulturno informativnom centru u Zagrebu. Konferencija je organizirana u sklopu projekta Medijsko obrazovanje je važno MOV. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Read more

Okrugli stol je moderirala Marija Georgiev (Bacači sjenki), a u raspravi su sudjelovali Marko Horvat (Fakultet elektrotehnike i računarstva), Aleksandar Gavrilović (Gamechuck) i Žarko Čižmar (Telecentar).

Snimka konferencije “Od 8 mm do 8 GB”

U realizaciji video prijenosa na YouTube Live sudjelovali su učenici Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju i student Visokog učilišta Algebra.