Smjernice

Na temelju znanstvenih istraživanja, ispitivanja javnog mnijenja i lokalnih potreba, analiza strateških i operativnih dokumenata Europske unije i primjera dobrih europskih praksi, Mreža za razvoj digitalne pismenosti izrađuje smjernice kreatorima javnih politika za razvoj digitalne pismenosti.

  1. Smjernice za digitalnu inkluziju ranjivih društvenih skupina
  2. Smjernice razvoja digitalne pismenosti u osnovnim školama
  3. Smjernice razvoja digitalne pismenosti u srednjim školama
  4. Smjernice razvoja digitalne pismenosti u visokoškolskim ustanovama
  5. Smjernice razvoja digitalne pismenosti u kreativnim i kulturnim industrijama
  6. Smjernice razvoja digitalne pismenosti u zdravstvu
  7. Smjernice razvoja digitalne pismenosti u turizmu