Sudionici ALL DIGITAL Summita

Na temelju znanstvenih istraživanja, ispitivanja javnog mnijenja i lokalnih potreba, analiza strateških i operativnih dokumenata Europske unije i primjera dobrih europskih praksi, Mreža za razvoj digitalne pismenosti izrađuje smjernice kreatorima javnih politika za razvoj digitalne pismenosti. 

Mreža predlaže dodavanje pokazatelja ishoda OI.02.2.75 Broj učenika srednjih škola koji godišnje sudjeluju u nastavi informatike. Budući da je informatika izborni predmet od drugog do četvrtog razreda općih gimnazija, a za strukovne škole novi kurikulum informatike još uvijek nije donesen, ovaj bi pokazatelj mjerio porast broja učenika koji sudjeluju u strukturiranom razvoju digitalnih kompetencija.

Izbornost učenja informatike dovela je do toga da mnoge srednje škole u svojim školskim kurikulumima uopće nemaju informatiku kao izborni predmet. Učenici tih škola moraju stjecati digitalne kompetencije samoučenjem ili na izvanškolskim aktivnostima, a vrlo je mala vjerojatnost da će biti zainteresirani za neki od informatičkih ili srodnih studija.

Smjernice za dopunu
Nacionalnog plana razvoja obrazovanja
za razdoblje do 2027. godine
  1. Smjernice za dopunu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine
  2. Smjernice za dopunu Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine
  3. Smjernice za digitalnu inkluziju ranjivih društvenih skupina
  4. Smjernice razvoja digitalne pismenosti u osnovnim školama
  5. Smjernice razvoja digitalne pismenosti u srednjim školama
  6. Smjernice razvoja digitalne pismenosti u visokoškolskim ustanovama
  7. Smjernice razvoja digitalne pismenosti na studijima multimedijske produkcije
  8. Smjernice razvoja digitalne pismenosti u zdravstvu

Preporuča se otvaranje centara digitalne inkluzije u svakoj općini i gradskoj četvrti. 86% ispitanika se u potpunosti ili uglavnom slaže da bi sve jedinice lokalne samouprave trebala imati centar digitalne inkluzije u kojem svi građani mogu dobiti pomoć za pristup javnim uslugama na internetu.

Smjernice za
digitalnu inkluziju
ranjivih društvenih skupina

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ovih web stranica isključiva je odgovornost Telecentra