Sudionici ALL DIGITAL Summita

Naziv projekta: Digitalna.hr

Naziv korisnika/ partnera u projektu:
Telecentar
Centar tehničke kulture Rijeka
ODRAZ – Održivi razvoj zajednice
Institut za razvoj i inovativnost mladih
Hrvatski informatički zbor
Hrvatski savez informatičara
Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja
Udruga “Dobar dan”
Hrvatska udruga poslodavaca
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Fakultet organizacije i informatike
Sveučilište Sjever
Visoko učilište Algebra
Institut za javne financije

Kratki opis projekta:
Mreža za razvoj digitalne pismenosti je formirana s općim ciljem jačanja međusektorske suradnje i izgradnje kapaciteta dionika iz civilnog, javnog i privatnog sektora za istraživanje i razvoj digitalnog društva u Hrvatskoj. Mreža provodi znanstvena istraživanja i na temelju njihovih rezultata izrađuje smjernice razvoja javnih politika u području digitalne inkluzije, digitalnog obrazovanja i digitalne transformacije rada i zanimanja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

1. Razvijanje dijaloga i jačanje suradnje između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, državne uprave, kompanija, te obrazovnih i znanstvenih ustanova s ciljem razvoja digitalne pismenosti u Republici Hrvatskoj

  • 27 ispitivanja javnog mijenja i potreba društva, 20 lokalnih organizacija civilnog društva udruženih u tematsku mrežu, 17 strukturiranih dijaloga svih dionika i donositelja odluka, 6 analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija, 6 smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima

2. Izgradnja kapaciteta za sudjelovanje u projektima i programima istraživanja i razvoja digitalnog društva

  • 3 znanstvenih istraživanja, 4 objavljenih znanstvenih članaka, 2 objavljenih stručnih članaka, 12 OCD-ova koji sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada, 10 volontera uključenih u projektne aktivnosti

Ukupna vrijednost projekta: 3.598.871,35 kn/ 477.652,31 EUR (406.004,47 EUR iz proračuna EU)

Razdoblje provedbe projekta: 29.10.2020. do 28.10.2023.

Kontakt osobe za više informacija: Žarko Čižmar, zarko@telecentar.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ovih web stranica isključiva je odgovornost Telecentra