Istraživanja

Znanstvena istraživanja i ispitivanja javnog mnijenja i potreba lokalne zajednice imaju dvostruku funkciju. Rezultate istraživanja koristimo u izradi smjernica kreatorima javnih politika i pripremi novih projektnih prijava na EU natječaje za financiranje razvoja ljudskih potencijala potrebnih za održivu digitalnu transformaciju društva.

ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA

 1. Istraživanje o potrebama digitalne inkluzije ranjivih skupina
 2. Istraživanje o stavovima nastavnika matematike o cjeloživotnom učenju
 3. Istraživanje o digitalnoj transformaciji zdravstva
 4. Istraživanje o digitalnoj pismenosti nastavnika u visokom obrazovanju
 5. Istraživanje interdisciplinarnom projektnom učenju razvojem video igara

ZNANSTVENI ČLANCI:

 1. Measurement instrument for examining the needs of digital inclusion of vulnerable groups
 2. Attitudes of high school mathematics teachers towards lifelong learning
 3. Developing Students’ Digital Competencies – 21st Century Teaching Skills: Based on Self-Assessment of Higher Education Teachers
 4. Private Investment in Health
 5. Social Implications of ‘P5’ Medicine
 6. The Characteristics and Importance of Health Literacy
 7. Health and Socioeconomic Aspects of Population Aging
 8. Social exclusion and health inequalities in the time of COVID-19
 9. An overview of digital game-based learning development and evaluation models

STRUČNI ČLANCI:

 1. Mjere za unapređenje digitalne pismenosti u članicama EU-a
 2. Prikaz ideje, implementacije i aktivnosti projekta Digitalna.hr

ISPITIVANJA JAVNOG MNIJENJA I POTREBA DRUŠTVA:

 1. Ispitivanje potreba jačanja kapaciteta nastavnika informatike u osnovnim i srednjim školama
 2. Ispitivanje javnog mnijenja o digitalnoj pismenosti u ruralnim sredinama
 3. Ispitivanje mišljenja studenata o digitalnim medijskim kompetencijama
 4. Ispitivanje potreba razvoja digitalnih kompetencija srednjoškolskih nastavnika hrvatskog jezika, stranih jezika i matematike
 5. Ispitivanje potreba digitalne transformacije kreativnih i kulturnih industrija