Sudionici ALL DIGITAL Summita

Znanstvena istraživanja i ispitivanja javnog mnijenja i potreba lokalne zajednice imaju dvostruku funkciju. Rezultate istraživanja koristimo u izradi smjernica kreatorima javnih politika i pripremi novih projektnih prijava na EU natječaje za financiranje razvoja ljudskih potencijala potrebnih za održivu digitalnu transformaciju društva.

Znanstvena istraživanja

 1. Istraživanje o potrebama digitalne uključenosti ranjivih skupina
 2. Istraživanje o digitalnoj transformaciji zdravstva
 3. Razvijanje digitalnih kompetencija studenata – Nastavne vještine 21. stoljeća: na temelju samoprocjene visokoškolskih nastavnika
 4. Pregled modela razvoja i evaluacije učenja temeljenog na digitalnim igrama
 5. Stavovi srednjoškolskih nastavnika matematike prema cjeloživotnom učenju

Znanstveni članci

 1. An instrument for measuring needs of vulnerable groups in terms of digital inclusion
 2. An overview of digital game-based learning development and evaluation models
 3. Attitudes of high school mathematics teachers towards lifelong learning
 4. Developing Students’ Digital Competencies – 21st Century Teaching Skills: Based on Self-Assessment of Higher Education Teachers
 5. Health and Socioeconomic Aspects of Population Aging
 6. Private Investment in Health
 7. Social exclusion and health inequalities in the time of COVID-19
 8. Social Implications of ‘P5’ Medicine
 9. The Characteristics and Importance of Health Literacy
 10. The evolving burden of disease – long term implications for economic development and health consciousness
 11. The tale of 4 countries: moral aspects of public policy through the relationship between population health and economic development
 12. The characteristics and role of digital literacy in an effective health protection (CROSBI ID 827685)
 13. Importance and Characteristics of Health Statistics in the Efficient Provision of Health Care (CROSBI ID 825637)
 14. Possible Applications of the Korean’s Experience in the Development of Croatian Healthcare System (CROSBI ID 827913)
 15. Can digital nomads solve the problem of tourist economy? The case of Croatian islands (CROSBI ID 808666)
 16. Analiza recentnih rezultata samoprocjene digitalnih kompetencija visokoškolskih nastavnika u Hrvatskoj (CROSBI ID 793316)
 17. The double-edged sword of tourism economy – mobility and the quality of life on the Croatian islands (CROSBI ID 738327)
 18. The importance of digital literacy in achieving an efficient health protection for the population on islands (CROSBI ID 738323)

Stručni članci

 1. Mjere za unapređenje digitalne pismenosti u članicama EU-a
 2. Prikaz ideje, implementacije i aktivnosti projekta Digitalna.hr u cilju integracije ranjivih skupina u digitalno društvo
 3. Problem kadrovskog deficita u Hrvatskoj i mogućnosti njegovog rješavanja u uvjetima digitalizacijskih promjena (CROSBI ID 323969)
 4. Digitalizacija, rad na daljinu i pravo na isključivanje u EU (CROSBI ID 318464)

Ispitivanja javnog mnijenja i potreba

 1. Ispitivanje potreba jačanja kapaciteta nastavnika informatike u osnovnim i srednjim školama
 2. Ispitivanje potreba digitalne transformacije kulturnih i kreativnih industrija
 3. Ispitivanje mišljenja studenata o digitalnim medijskim kompetencijama
 4. Ispitivanje javnog mnijenja o digitalnoj pismenosti u ruralnim sredinama
 5. Ispitivanje potreba razvoja digitalnih kompetencija srednjoškolskih nastavnika hrvatskog jezika, stranih jezika i matematike

Analize najboljih primjera EU praksi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ovih web stranica isključiva je odgovornost Telecentra