Istraživanja

Znanstvena istraživanja i ispitivanja javnog mnijenja i potreba lokalne zajednice imaju dvostruku funkciju. Rezultate istraživanja koristimo u izradi smjernica kreatorima javnih politika i pripremi novih projektnih prijava na EU natječaje za financiranje razvoja ljudskih potencijala potrebnih za održivu digitalnu transformaciju društva.

ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA

 1. Istraživanje o potrebama digitalne uključenosti ranjivih skupina
 2. Istraživanje o digitalnoj transformaciji zdravstva
 3. Razvijanje digitalnih kompetencija studenata – Nastavne vještine 21. stoljeća: na temelju samoprocjene visokoškolskih nastavnika
 4. Pregled modela razvoja i evaluacije učenja temeljenog na digitalnim igrama
 5. Stavovi srednjoškolskih nastavnika matematike prema cjeloživotnom učenju

ZNANSTVENI ČLANCI:

 1. An instrument for measuring needs of vulnerable groups in terms of digital inclusion
 2. An overview of digital game-based learning development and evaluation models
 3. Attitudes of high school mathematics teachers towards lifelong learning
 4. Developing Students’ Digital Competencies – 21st Century Teaching Skills: Based on Self-Assessment of Higher Education Teachers
 5. Health and Socioeconomic Aspects of Population Aging
 6. Private Investment in Health
 7. Social exclusion and health inequalities in the time of COVID-19
 8. Social Implications of ‘P5’ Medicine
 9. The Characteristics and Importance of Health Literacy
 10. The evolving burden of disease – long term implications for economic development and health consciousness
 11. The tale of 4 countries: moral aspects of public policy through the relationship between population health and economic development

STRUČNI ČLANCI:

 1. Mjere za unapređenje digitalne pismenosti u članicama EU-a
 2. Prikaz ideje, implementacije i aktivnosti projekta Digitalna.hr u cilju integracije ranjivih skupina u digitalno društvo

ISPITIVANJA JAVNOG MNIJENJA I POTREBA DRUŠTVA:

 1. Ispitivanje potreba jačanja kapaciteta nastavnika informatike u osnovnim i srednjim školama
 2. Ispitivanje potreba digitalne transformacije kulturnih i kreativnih industrija
 3. Ispitivanje mišljenja studenata o digitalnim medijskim kompetencijama
 4. Ispitivanje javnog mnijenja o digitalnoj pismenosti u ruralnim sredinama
 5. Ispitivanje potreba razvoja digitalnih kompetencija srednjoškolskih nastavnika hrvatskog jezika, stranih jezika i matematike

ANALIZE NAJBOLJIH PRIMJERA EU PRAKSI